Algemene voorwaarden

1. Wie zijn wij?

Daily Dish is een product van Daily Dish BV

Onze contactgegevens zijn:

Walserij 66

2211SL Noordwijkerhout

0252 50 55 88

info@daily-dish.nl


1.1 Vooraf aan het plaatsen van een bestelling dien je te verklaren kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, deze te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan.

1.2 Indien je deze algemene voorwaarden of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je de algemene voorwaarden niet te aanvaarden. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

1.3 We raden je in elk geval aan om een kopie van deze voorwaarden bij te houden voor jouw archief.

2. Algemeen

2.1 De website laat je toe om bestellingen te plaatsen waarbij je kan kiezen uit verschillende gerechten waarvan de ingrediënten aan huis worden geleverd. Als klant bij Daily Dish BV kies je voor losse bestellingen of een abonnement op basis van een wekelijkse of tweewekelijkse levering. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling of abonnement te wijzigen of annuleren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

2.2 De bestellingen kan je plaatsen via een paar eenvoudige stappen: Ontdek onze gerechten en laat je verleiden door onze heerlijke recepten

  • Kies het aantal personen en selecteer de gerechten waar je zin in hebt.
  • Voeg eventuele extra’s toe die wij je graag aanbieden en die de maaltijd vervolledigen.
  • Volledig je persoonlijke en leveringsgegevens en lees de contractuele voorwaarden voor akkoord.
  • Kijk het overzicht van je bestelling grondig na en, indien deze gegevens correct zijn, ga naar de betaalpagina om de bestelling definitief te maken.
  • Na betaling ontvang je van ons nog een overzicht van je bestelling in je mailbox. Tijdens de bestelling kan je steeds terugkeren naar de vorige stappen en kan je invoerfouten corrigeren.

2.3 De prijzen van de verschillende producten staan op de website vermeld, steeds inclusief kosten en belastingen. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingebrachte gegevens op de website van Daily Dish BV. Je krijgt hiervan telkens een bevestiging per e-mail. Daily Dish BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor leveringen die niet kunnen plaatsvinden omwille van foutief ingegeven informatie.

2.4 Daily Dish BV houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten te wijzigen, uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud. Ook willen we je erop wijzen dat indien bepaalde ingrediënten onverwachts onbeschikbaar zijn om bepaalde redenen, we het recht hebben een gelijkaardig alternatief te voorzien. Uiteraard beperken we dit tot een minimum. We zullen je daarvan vanzelfsprekend op de hoogte brengen.

2.5 Onze producten en diensten zijn bedoeld voor individueel gebruik en niet voor wederverkoop.

3. Prijzen

3.1 De prijzen van de verschillende producten staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, selecteren, verzamelen, verpakken en leveren van de ingrediënten aan huis. De prijs is steeds inclusief toepasselijke belastingen.

3.2 Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden.

3.3 De betaalmethodes die wij aanvaarden staan duidelijk op de website aangegeven, en wij kunnen deze betaalmethodes van tijd tot tijd aanpassen.

4. Leveringsfrequentie

4.1 Je kan kiezen tussen losse bestellingen of leveringen op basis van een vaste regelmaat (wekelijks of tweewekelijks). Je hebt altijd de mogelijkheid je abonnement te wijzigen. Zie daarover verder in clausule 5 van deze algemene voorwaarden.

5. Bestellingen en/of abonnement pauzeren of annuleren

5.1 We maken het jou zo makkelijk mogelijk om een bestelling of je abonnement te pauzeren of annuleren. Daarbij moet je een onderscheid maken tussen je bestelling enerzijds, en een lopend abonnement anderzijds.

5.2 Wat een bestelling betreft, werken we met verse voedselproducten die we leveren aan huis of die je kan afhalen in een afhaalpunt. Uiteraard hebben die producten een beperkte houdbaarheid en kunnen ze snel bederven. Als gevolg daarvan beschik je in principe niet over een herroepingsrecht op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving. Desalniettemin kan je toch steeds je bestelling (losse bestelling of bestelling binnen een abonnement) annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van minstens 6 kalenderdagen voor levering respecteert. Daily Dish BV kan omwille van onvoorziene gebeurtenissen en/of feestdagen beslissen om dit afsluitmoment/uiterste termijn om te annuleren te vervroegen, en dan word je daarvan op de hoogte gebracht. Daily Dish BV zal de klanten hiervan op de hoogte brengen via alle mogelijke communicatiekanalen (mailing, Facebook en website). Je moet deze termijn respecteren aangezien wij deze producten bij onze leveranciers bestellen en wij een “zero food waste” aanpak hanteren. We kunnen in dit geval gemaakte kosten aanrekenen, zoals de transactiekosten die wij op je ontvangen en terug te storten betaling dienen te vergoeden. Contacteer onze klantendienst (info@daily-dish.nl)) indien je een bestelling wenst te annuleren.

5.3 Indien je een abonnement hebt, kan je altijd je abonnement annuleren / herroepen op basis van je herroepingsrecht als consument. Op basis van de wetgeving kan je dit doen, zonder opgave van redenen, binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, maar wij gaan veel verder en laten je toe je abonnement te allen tijde te annuleren of te pauzeren. Wel dien je daarbij uiteraard rekening te houden dat je individuele bestellingen binnen je abonnement enkel kan annuleren mits naleving van de bepalingen in artikel 5.2 hierboven. Pauzeren / annuleren kan eenvoudig door gebruik te maken van het wettelijk (maar niet-verplicht) modelformulier dat we onderaan deze algemene voorwaarden toevoegen (zie clausule 17), of door enige andere ondubbelzinnige verklaring aan ons af te geven waarin je verklaart de overeenkomst/het abonnement te herroepen / pauzeren / annuleren. Je kan ons altijd contacteren via de contactgegevens opgenomen bovenaan deze algemene voorwaarden (dit kan per post, per e-mail of per telefoon).

6. Levering

6.1 We stellen alles in het werk om de levering plaats te laten vinden binnen het door jou aangegeven tijdvak. Echter begrijp je wel dat zich bepaalde omstandigheden kunnen voordoen waardoor de levering wordt vertraagd (bv. botsing, onverwachte file, weersomstandigheden, enz.). We zullen je daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via de gegevens die we van jou hebben en zoeken naar een oplossing.

6.2 De producten worden gekoeld geleverd conform de wettelijke vereisten inzake transport van verse voeding. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres en tijdens het tijdvak dat je aangaf. Je garandeert dat de chauffeur de goederen aan een persoon kan afgeven die op het aangegeven adres aanwezig is of op de plaats die je hebt aangeduid (bv. wanneer je aangeeft dat wij de box in je garage mogen zetten). Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zullen we je trachten te bereiken via de gegevens die je opgaf; lukt ook dat niet, dan zal de chauffeur leveren bij de buren. We zullen je daarvan ook op de hoogte brengen. Vanaf het ogenblik van aangifte ben jij verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen.

6.3 Indien bepaalde hindernissen de levering zouden kunnen bemoeilijken (bijvoorbeeld opengebroken baan, manifestaties, enz.) dan vragen wij jou om ons dit in de mate van het mogelijke te melden via de opmerkingen die je bij de bestelling kan ingeven.

6.4 Daily Dish BV is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten. Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Daily Dish BV te verhalen. Aangezien Daily Dish BV kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zal je bij kwaliteitsproblemen een compensatie ontvangen.

6.5 Daily Dish BV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afleveren van goederen omwille van foutief ingegeven informatie. Je hebt dan uiteraard geen recht op terugbetaling.

6.6 Indien je kiest voor een afhaling op één van onze afhaalpunten dient de afhaling plaats te vinden binnen de aangegeven afhaalmomenten. Indien de producten niet binnen deze tijdspanne worden opgehaald zullen deze niet meer kunnen afgehaald worden en heb je uiteraard geen recht op terugbetaling. Indien het afhaalpunt niet beschikbaar zou zijn, zullen we je daarvan redelijkerwijze op de hoogte brengen.

7. Leveringsgegevens

7.1 Je kan de leveringsgegevens wijzigen via je persoonlijk account op de website. Houd wel rekening met de termijnen voor annulering zoals uiteengezet in artikel 5 hierboven. Wij adviseren om deze gegevens altijd up-to-date te houden om verrassingen te vermijden.

7.2 Onjuiste leveringen als gevolg van oude of niet-aangepaste gegevens worden door de klant conform deze voorwaarden betaald en kunnen niet op Daily Dish BV verhaald worden.

7.3 U bent verantwoordelijk voor uw account en om uw inloggegevens geheim te houden. Al de bestellingen vanuit uw account zijn bindend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie van uw account of verlies van uw wachtwoord.

8. Kwaliteitsgarantie

8.1 Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. Wanneer de geleverde goederen toch gebreken zouden vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. Zie hiervoor ook in artikel 6.3 in deze algemene voorwaarden.

8.2 We voorzien in elk geval in een nalevermoment indien je producen gebreken zouden vertonen, er producten zouden ontbreken, enz. Dit moment wordt met jou besproken. Gelieve in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons.

8.3 Wel dien je zelf als een zorgvuldige klant zorg te dragen voor de producten. Wij leveren verse producten, dus moet je de houdbaarheidsdatum ervan nakijken en je gerechten zo inplannen dat je de houdbaarheidsdatum niet overschrijdt. Ook dien je de producten op gepaste wijze te bewaren (bv. bewaren in een ijskast op de juiste temperatuur) en te verwerken op een correct manier. Lees ook alle informatie omtrent en op de producten en de gerechten.

8.4 In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

9. Betaling

9.1 De betaling gebeurt via I-deal, SEPA of uitzonderlijk via handmatige overschrijving. Daily Dish BV is gemachtigd nieuwe betaalmethoden toe te voegen en of te verwijderen. Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de aangegeven termijn niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail en per gewone brief. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal Daily Dish BV gerechtelijke stappen ondernemen en wordt je dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5,00 aanmaningskosten.

9.2 Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125,00 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom,  innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Daily Dish BV te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten.

10.Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van cookies

10.1 De gegevens verzameld in het kader van onze dienstverlening zullen alleen gebruikt worden om onze diensten correct uit te voeren en de gebruikerservaring te optimaliseren, zoals bepaald in ons Privacybeleid. Bovendien maken wij op onze website ook gebruik van cookies, meer informatie daarover vind je in ons apart Cookiebeleid.

10.2 Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice: info@daily-dish.nl Wij helpen je graag verder.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, recepten, beelden e.d. (gezamenlijk in deze clausule aangeduid als de “Inhoud”) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Daily Dish BV of aan haar eigen licentiegevers.

11.2 U mag de Inhoud dus niet kopiëren, publiceren, distribueren, verdelen of anderszins gebruiken of aanpassen. Uiteraard mag u de Inhoud bekijken en afprinten, maar enkel voor persoonlijk gebruik, om onze producten te bekijken en om een bestelling te plaatsen. Het kopiëren of anderszins gebruiken van de Inhoud voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

11.3 Linken naar onze website kunnen wij in volle beslissingsbevoegdheid toestaan of weigeren en wij kunnen vragen dat u dergelijke links onmiddellijk verwijdert.

12. Beperking van aansprakelijkheid

12.2 Aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website en de informatie die je daarop kan terugvinden.

  • Wij willen je op de website nuttige en vooral lekkere informatie ter beschikking stellen. Die informatie is echter algemeen van aard en niet aangepast aan jouw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  • Daily Dish BV levert grote inspanningen zodat de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn,zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
  • Wij proberen om onze foto’s van recepten, producten, ingrediënten, etc. zo accuraat mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat in de praktijk geen verschillen kunnen voorkomen. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.
  • Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je onze klantenservice contacteren.

13. Gebruik kortingscodes

Voor het gebruik van kortingscodes gelden voorwaarden. Op de door Daily Dish BV uitgegeven kortingscodes gelden onderstaande voorwaarden.

13.1 Geldig op e-codes of ook digitale codes genoemd, via digitale kanalen gedistribueerd.

13.2 Geldig op offline of ook wel print codes genoemd, via print kanalen gedistribueerd.

13.3 Bij e-codes is vaak de geldende voorwaarde dat ze gebruikt worden / gekoppeld worden aan een e-mailadres. Deze kortingscode kan dan enkel gebruikt worden bij het plaatsen van een bestelling met dit e-mailadres.

13.4 Kortingscodes kunnen niet toegepast worden op reeds geplaatste bestellingen.

13.5 Tenzij anders gecommuniceerd, geldt voor iedere kortingscode dat deze per account en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt. Een account wordt aanzien als een leveringsadres. Een kortingscode kan dus niet meermaals gebruikt worden met verschillende accounts op hetzelfde adres in Nederland.

13.6 Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.

13.7 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

13.8 Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

13.9 Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

13.10 Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen naar anderen.

13.11 Je kunt kortingscodes, couponcode of voucher niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd.

13.12 Daily Dish BV spoort frauduleuze of onrechtmatige acties in verband met kortingscodes op. Elke handeling waarbij fraude en of onrechtmatig gebruik gedetecteerd wordt zal een terugvordering van het onrechtmatig toegeëigend bedrag met zich meebrengen.

13.13 De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en of lopende campagnes waarbij een kortingscode gebruikt kan worden.